Blog Archives

Anastasia – Galoob Toys Inc. PVC Figures

anastasia_Galoob Toys Inc

Characters: Elegant Escort Dimitri, Paris Elegance Anastasia, Sophie
Label: Galoob Toys, Inc.
Made in: China, 1997

anastasia_Galoob Toys Inc2

Characters: Anya, Pooka, Dimitri
Label: Galoob Toys, Inc.
Made in: China, 1997

anastasia_Galoob Toys Inc3

Characters: Dream Waltz Anastasia, Vladimir, Royal Pooka
Label: Galoob Toys, Inc.
Made in: China, 1997

anastasia_Galoob Toys Inc4

Characters: Her Imperial Highness Anastasia, Rasputin, Bartok
Label: Galoob Toys, Inc.
Made in: China, 1997

%d bloggers like this: